Uraanivoima

Roi / Ranua

Paikkatietoikkuna: Ranuan valtaustilanne
YLE: Suomen valtauskartta selitteineen helmikuu 2013

Rovaniemen ja Ranuan rajamaille on valtaushakemus kanadalaisella Mawson Resources -yhtiöllä. Alun perin valtaushakemus oli ranskalaisen Arevan tekemä, mutta valtaushakemus siirtyi yhtiöiden välisten kauppojen myötä Mawsonille keväällä 2010. Maaliskuussa 2012 Asentolamminojan valtaus siirtyi Tourniganille, jonka nimi muuttui European Uranium Resources Ltdksi. Suomen johtajana Osmo Kaipainen. Areva on kuitenkin edelleen hankkeessa mukana 10% osakkaana.

Valtaukseen haettu alue sijaitsee useiden kylien läheisyydessä. Kaikkein lähimpinä, vain muutaman kilometrin etäisyydellä, ovat Ranuan Saukkojärven, Portimon ja Toljan kylät, sekä Rovaniemen puolelta Siika-Kämän ja Saarikämän kylät. Myös Rovaniemen Narkauksen kylä sijoittuu lähistölle.

Mawson-Arevan valtaukseen hakema alue. Yhtiö veti osan hakemusalueistaan pois loppuvuodesta 2009 ja kertoi keskittyvänsä uraanietsinnöissään karttaan merkityn alueen keskiosaan. (Kuvalähde: Lapin Kansa) Suurenna kuvaa klikkaamalla

Alueella on pohjavesialueita ja lähelle sijoittuu myös maakuntakaavassa arvokkaaksi luokiteltu Kaunislammenkankaan pohjavesialue, jolla sijaitsee Toljan vedenottamo. Alue on runsasvesistöinen, ja sen pienet järvet ja lammet laskevat jokina ja puroina Simojokeen. Simojoki on suojeltu SAP-lohijoki, johon nousee uhanalainen Itämeren lohi. Alue on poronhoito- ja hirvenmetsästysaluetta, ja siellä on myös useita hyviä hillasoita.

Kesken valtaushakemuksen lupakäsittelyn marraskuussa 2008 Areva aloitti koekaivantojen tekemisen yksityismailla alueen eteläosassa Isokankaalla. Yhtiö oli sopinut ohi työ- ja elinkeinoministeriön lupakäsittelyprosessin kahden yksityisen maanomistajan kanssa tutkimustoimista. Nykyinen kaivoslaki mahdollistaa kyseisen kiertotien käytön tutkimusten aloittamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti valtaushakemuksesta yleisen kuulemisen, joka päättyi 18.6.2009. Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta asetti valtaukselle tiukat ehdot, joiden mukaan mm. toiminta ei saa saastuttaa ympäristöä kerryttämällä alueen kasveihin, eläimiin ja ihmisiin poikkeavia määriä radioaktiivista ainetta. Ranuan kunta sai lausunnon antamiseen jatkoaikaa. Ranuan kunnanhallitus otti asiaan kantaa 3.8.2009 pitämässään kokouksessa. Kokouksessa päädyttiin kannattamaan esitystä, jonka mukaan Ranuan kunta ei vastusta valtauksen myöntämistä, sillä alueella ei ole kaivoslain mukaisia esteitä valtaukselle. Lisäksi päätöksessä mainitaan, ettei alueella saa suorittaa toimenpiteitä, jotka vaarantaisivat asukkaiden terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön tai aiheuttaisivat haittaa alueen elinkeinoille. Valtuustoaloitteen johdosta asia saatiin menemään Ranualla vielä valtuustokäsittelyyn. Kunnanvaltuusto käsitteli asiaa 16.11. Valtuuston 27 jäsenestä kymmenen kannatti kielteisen kannan ottamista valtaukseen. Enemmistö oli sitä mieltä, että kunnanhallituksen elokuussa tekemä päätös jätetään voimaan, ja että kannanotto uraanikaivoksesta ei ole vielä ajankohtaista.

Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan ry, Portimo-Saukkojärvi-Tolja kylätoimikunta, Ranua Rescue sekä Saukkojärven kotiseutu- ja museoyhdistys järjestivät Ranualla 7.11. uraanihankkeiden vastaisen mielenilmauksen. Samana päivänä mielenilmauksen jälkeen järjestettiin luentotilaisuus, jossa uraaniteollisuuden vaikutuksista olivat kertomassa prof. Inge Schmitz-Feuerhake, antropologi Ulla Valovesi ja opettaja Ulla Klötzer. (Kuva: Ranua Rescue) Suurenna kuvaa klikkaamalla

Artikkeleja aiheesta

  • European Uranium Resources: Talousraportti ja hankkeet
  • YLE uutiset 31.12.2009: Areva luopuu osin Ranuan valtaushakemuksesta
  • YLE uutiset 7.11.2009: Ranualla mielenilmaus uraanihankkeita vastaan
  • YLE uutiset 3.8.2009: Ranua ottaa kantaa uraanivaltaukseen
  • YLE uutiset 21.11.2008: Uraanijätti Areva kyllästyi työ- ja elinkeinoministeriöön
  • YLE Lapin uutiset 18.11.2008: Areva aloitti uraanikaivantotyöt Ranuan ja Rovaniemen rajalla
  • YLE Lapin uutiset 25.11.2008: Kansanliike paheksuu Arevan toimintaa Ranualla – tiedote pdf-muodossa