Uraanivoima

Raportteja

Uraani ja uraaniteollisuus Suomessa

URANIUM AND URANIUM INDUSTRY IN FINLAND

Kartat siirretty Yleiskatsaus -sivun alle.
Uranium maps have been moved under Yleiskatsaus -page.

Uraanin louhinta

 • Uraaniton kansanliikkeen terveystyöryhmä: Uraanikaivostoiminnan terveysvaikutukset
 • STUK: Uraanin louhinnan ja rikastuksen radiologiset ympäristövaikutukset Enon Paukkajanvaarassa
 • GTK: Uraanikaivosten ympäristövaikutukset
 • Sources et Riviéres du Limousin: Limousinin alueen uraaniesiintymien hallinta
 • Sources et Riviéres du Limousin: Limousin maakunnan suljettujen uraanikaivosten hoito
 • Ari Lahti: Uraanikaivostoiminnan riskit ovat liian suuria
 • Energiapoliittinen yhdistys: Uraani uhkaa Nummi-Pusulaa
 • TEM: Malminetsintä ja kaivostoiminta suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella
 • Valtion tarkastusvirasto: Valtio etsintä- ja kaivostoiminnan edistäjänä
 • Geoscience Education Web Development Team, Montanan Yliopisto: Impacts of Resource Development on Native American Lands
 • Committee on Oversight and Government Reform: Hearing on the Health and Environmental Impacts of Uranium Contamination in the Navajo Nation

Radioaktiivisuus juomavedessä:

 • STUK: Juomaveden radioaktiivisuus
 • STUK: Talousveden radionuklidien poisto

Itämeren radioaktiivisuus ja rehevöityminen:

 • HELCOM: Long-lived radionuclides in the seabed of the Baltic Sea
 • MILKAS: The Baltic Sea is Radioactive
 • Bo Nordell & Elham Samari: Itämeri ja leväkukinta

Syöpätutkimuksia:

 • Alfred Körblein: Childhood cancer near German nuclear power plants

Ydinlaitosten turvallisuudesta:

 • STUK: Turvallisuusvalvonnan vuosiraportti
 • IAEA: Viimeisten 6-kuukauden aikana tapahtuneiden INES-ydinonnettomuusluokituksen mukaisten tilanteiden raportointisivusto
 • Leena-Elisa Lähteenmäki: Pro Gradu tutkielma, Ydinkokeista Ydinvoimaan – Unohtuiko ympäristö?

Energiapolitiikka:

 • WWF: Virtaa tulevaisuuteen, Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia
 • Vihreän sähkön edistämiskampanja: Vaihda Virtaa
 • SLL: Norppaenergia-sivustot