Uraanivoima

Kuljetukset

Radioaktiivisia aineita joudutaan kuljettamaan rekoilla ja laivoilla uraanin elinkaaren aikana. Nämä kuljetukset sisältävät onnettomuuden riskin.

Uraania kuljetetaan Venäjälle

Urenco Ltd (josta E.ON. Ja RWE omistavat 33,3%) kuljettaa köyhdytettyä uraania Venäjälle Itämeren kautta. Kuljetukset tapahtuvat junalla tiheästi asutettujen seutujen läpi ja laivalla Itämerellä. Mahdollinen tulipalo aiheuttaisi näissä kuljetuksissa vakavan vaaratilanteen.¹

Mot-ohjelmassa asiaa kommentoi Kuopion yliopiston professori Keith Baverstock. Hän on perehtynyt säteilyn vaikutuksiin kansanterveydelliseltä kannalta, lainaus ohjelmasta:

Baverstock: Uraaniheksafluoridi on ikävä yhdiste, se on se reagoi hyvin helposti veden kanssa ja tuottaa hydrofluorista happoa, joka on yksi haitallisimmista hapoista, ja se tuottaa uraaniyhdisteitä jotka ovat liukoisia ja hengitettyinä erittäin haitallisia, erittäin myrkyllisiä.

Mot: onko vaarallista kuljettaa sitä laivoilla?

Baverstock: No, jos se on hyvin suljettu…Mutta olen kyllä yllättynyt, että sitä kuljetetaan juuri siinä muodossa, koska se on varsin vaarallista ja olisi hyvin vaarallista jos tulisi tulipalo. Mutta tähän on todennäköisesti taloudelliset syynsä.

…Mutta kyllä, tällä materiaalilla täytetyt säiliöt tulipalossa aiheuttaisivat erittäin ikävän vaaratilanteen. Ongelma ei olisi niinkään säteily, vaan kemiallinen myrkyllisyys liittyen hydrofluoriseen happoon ja uraaniyhdisteisiin.

Vakavan tulipalon vaikutukset tuntuisivat kilometrien päässä, ehkä 10 kilometrin. Riippuisi paljon olosuhteista, tuulesta ja tulipalon kuumuudesta, mutta minä en kyllä haluaisi silloin olla lähellä.²

Lähteet:

  1. Urgevaldin julkaisu: Die Geschäfte von E.ON 2007/2008
  2. TV1 MOT 14.5.2007: Ydinjäteristeilyä Itämerellä