Uraanivoima

Miksi toimimme?

Nettikasino.biz
Mukana menossa, Nettikasino.biz. Suomalainen internet-kasino ja bonusvertailu.

Monikansalliset kaivosyhtiöt ovat jättäneet uraanikaivoshakemuksia Rovaniemellä, Ranualla, Ylitorniolla, Tervolassa, Sallassa ja Kuusamossa sijaitsevista alueista. Aluksi vapaamuotoisena kansanliikkeenä toiminut Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan -yhdistys syntyi näiden hankkeiden vuoksi. Haluamme tuoda julki tietoa uraaniteollisuuteen liittyvistä vakavista ja pitkäaikaisista ympäristö- ja terveysriskeistä.

Uraanikaivostoiminta olisi haitta Lapin matkailun imagolle, porotaloudelle sekä marja-, luonnonyrtti- ja maataloudelle. Nämä elinkeinot perustuvat tunnettuun, vuosia rakennettuun imagoon Lapin puhtaasta luonnosta. Myös metsästys- ja kalastus kärsisivät. Voimistuvan ilmastonmuutoksen myötä puhdasta ruokaa ja vettä tullaan myös tarvitsemaan entistä voimakkaammin maailman ruokatuotannon kulkiessa kohti globaalia kriisiä.

Uraanikaivostoiminta jättää louhintapaikalle suuren määrän radioaktiivista ja myrkyllistä jätettä, joka on eristettävä luonnosta pitkälle tulevaisuuteen. Jätteet ovat uhka erityisesti pinta- ja pohjavesien puhtaudelle. Monista maailmalla toimivista kaivoksista tai jo suljetuista kaivoksista on raportoitu aiheutuneen vakavia ympäristön saastumisia. Lisäksi minkäänlaista kokemusta ei ole uraanikaivosten jätteiden eristämisestä pitkällä aikavälillä, joten uraanikaivosten turvallisuuden takaaminen tuhansiksi vuosiksi eteenpäin on mahdotonta. Nykyaikaisillakin uraanikaivoksilla on tapahtunut onnettomuuksia jo kaivosten toiminta-aikana. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnonilmiöt lisäävät uraanikaivosten ympäristöriskejä. Esimerkiksi turvallisena ja modernina uraanikaivoksena mainostettu Rangerin kaivos Australiassa tulvi odottamatta keväällä 2007 äkillisten rankkasateiden johdosta.

Myös uraanivoimala pitää sisällään aina riskin ydinvoimalaonnettomuudesta. Korkea-aktiivisen ydinjätteen varastoinnin ei voida taata kestävän turvallisesti ilmastonmuutosprosesseja, jääkautta ja yllättäviä luonnonmullistuksia, kuten maanjäristyksiä.

Uraaninlouhinnan radioaktiiviset jätteet ja uraanivoimaloiden korkea-aktiiviset jätteet jäävät säteilemään tuleville sukupolville. Jätteiden aiheuttamat mittavat kustannukset jäävät lopulta yhteiskunnan, yksittäisten kansalaisten ja tulevien sukupolvien maksettaviksi.

Me haluamme Lapin ja Koillismaan säilyvän uraanikaivoksista ja uraanivoimaloista vapaana alueena. Haluamme säilyttää vesistöt ja ympäristön puhtaina myös tuleville sukupolville.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!